Pages

Wednesday, 19 June 2013

तू येणार नाही....

तू येणार नाही हे माहित असताना तुझी वाट बघण्यात एक वेगळी मज्जा आहे,
मीच मला देलीली हि एक आवडती सजा आहे !

No comments:

Post a Comment